Login Register
 
กรมควบคุมโรค เตือนกลับบ้านหยุดยาวหลีกเลี่ยงกินหมูดิบ สาเหตุโรคไข้หูดับอาจหูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้ พบภาคเหนือป่วยสูงสุด 70.8 %

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงหยุดยาววันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาที่จะถึง ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและมีการพบปะญาติพี่น้องและเพื่อนๆเกิดขึ้นซึ่งอาจมีการจัดเลี้ยงหรือทำอาหารรับประทานร่วมกัน ดังนั้นจึงควรระวังในเรื่องการบริโภคสุกๆดิบๆ

View 710